Smålands största papperstiger

Så kom då till sist Jorbruksverkets förslag på hur Sverige ska bli ledande inom alternativ till djurförsök. Man föreslår ett 10-miljonersbygge av Smålands största papperstiger. Kostnaden motsvarar lika mycket (!) som idag totalt satsas på att utveckla alternativ till djurförsök, men inte en krona kommer att lämna korridorerna i Jönköping.

papertiger2

Forskning vi universitet och företag använder en hel del försöksdjur. Det handlar också om att testa säkerheten av nya läkemedel, bekämpningsmedel och kemikalier. Användningen av djurförsök har ofta kritiserats och ny lagstiftning har därför höjt kraven på tillstånd och kontroll. Trots detta går arbetet med att utveckla alternativ otroligt långsamt. Vid Swetox (ett samarbete mellan elva universitet kring kemikalier, miljö och hälsa) har vi börjat jobba på ett helt nytt sätt för att öka takten. Vi vill ha med tanken på alternativ redan i försöksplaneringen, vi vill att kompetens från olika ämnesområden (från datamodeller och cellförsök till kunskap om djur och människor) ska tas till vara och vi ser sambandet mellan bra forskning och bra alternativ till djurförsök.

Det går att göra skillnad! Det finns mängder av goda exempel. Vi har bland annat visat att man kan halvera försöksdjursanvändningen inom läkemedelsindustrin genom ett systematiskt arbetssätt. Läs studien här. I dagarna är vi med och startar Europas största forskningsprojekt om alternativa metoder (EU-ToxRisk).

Det handlar om ta fram nya djurfria metoder och lära sig förstå hur dessa kan användas som beslutsunderlag. Det handlar också om att sätta djurens välfärd i centrum genom hela forskningsprocessen. Från försöksplanering till genomförande och resultatsredovisning. Det räcker inte att ha ett etiskt tillstånd! Tanken på att utveckling föds genom etiska nämnder är förlegad då den snarare cementerar dåliga vanor än leder till ökad innovation. Samarbete nämns 32 gånger i Jordbruksverkets utredning, men inget om utvecklingen av de organisationer som konkret utför arbetet med att ta fram nya alternativ.

Det finns bättre alternativ: Låt utvecklingen av ett center finansieras inom forskningspropositionen som kommer nästa år. Huvuddelen av försöksdjuren används inom forskningen och ett framgångsrikt arbete med alternativ till djurförsök gynnar forskningens kvalitet som helhet. De förvaltningsuppgifter som behövs vid Jordbruksverket kan hanteras inom deras nuvarande budget. Bygg istället på de strukturer som redan idag fungerar och bidrar till att utveckla arbetet med alternativ till djurförsök. Öka stödet för forskning om alternativ med 5 miljoner per år och skapa med 5 miljoner ett virituellt operativt center med förslagsvis SwetoxSCAW-Jorbruksverkets nationella kommitté för försöksdjur. Då kan Sverige växla upp och på allvar göra skillnad. Vi behöver inte fler försöksdjurs-byråkrater, utan färre försöksdjur, bättre djurförsök och bättre forskning.

/Mattias

(Disclaimer: Dessa synpunkter är mina egna och representerar inte Swetox eller Karolinska Institutet)

Ge någon en kram istället för detox

detox

De flesta av oss vill ju leva nyttigt och undvika gifter. Att vi dessutom vill vara rationella öppnar oss för kvasi-vetenskapliga argument. DETOX – är ett typiskt exempel. Man plockar forskningsresultat och sätter ihop dem på ett försåtligt sätt för att ge intrycket av en väl underbyggd teori. Sen säljer man diverse kurer, föredrag, och specialkost. Så här inför helgen granskade jag några vanliga påståenden om ”detox” och här är resultatet:

”Din kropp samlar gifter” GULT – Vi exponeras ständigt för olika kemikalier, men långtifrån alla ansamlas i kroppen.

”Snabba kolhydrater, socker och transfetter kan förorena din kropp”. RÖTT – Föroreningar är inte kopplat till hur mycket eller vilken sorts kolhydrater du äter. Det finns dock många andra skäl för många av oss att minska intaget av socker och transfetter och istället äta mer frukt och grönt.

”Olika symtom på att kroppen innehåller gifter kan vara: Trötthet, Koncentrationssvårigheter, Huvudvärk, Dålig andedräkt, Dålig sexlust, Dålig hud och hår, Gaser i magen, Förstoppning” GULT – Det finns kemikalier som kan orsaka dessa effekter. Som exempel kan nämnas flera vanliga läkemedel, men vanliga miljöföroreningar – Nej, så är det inte!

”Toxinerna neutraliseras bl.a. genom att du intar antioxidanter och när du intar bl.a. B-vitaminer och mineraler kan även dessa toxiner till sist föras ut ur kroppen.” RÖTT – Antioxidanter är ämnen som motverkar kemisk oxidation. Det är dock viktigt att komma ihåg att kroppen använder kemisk oxidation för en rad viktiga processer. Kroppen bryter ner och utsöndrar ämnen på olika sätt, men intaget av antioxidanter är inte alls avgörande. Det finns dessutom flera studier som visat att kosttillskott med höga halter av dessa ämnen kan öka riskerna för t.ex. cancer.

Ibland kan det vara bra att påminna om:

  1. All materia är gjord av kemikalier.
  2. Huruvida en kemikalie är tillverkad eller naturlig säger inget om dess giftighet.
  3. Du behöver inte vara rädd för kemikalier, bara för att de har konstiga namn eller E-nummer.

Ha nu en riktigt trevlig helg! Ät och drick gott tillsammans med familj och vänner. Ge någon en kram. Det är den bästa detoxen du kan få.

Försvarets duckar om sitt ansvar för PFAS

Det pågår ett blame-game mellan flera kommuner och Försvarsmakten om vem som bär skulden för det som enligt min åsikt är 2000-talets största svenska kemikaliehaveri. Vårt dricksvatten har på flera orter förorenats med höga halter perfluorerade ämnen (PFAS). Svenska barn har världsrekord i högst uppmätta halter och det verkar finnas ett mönster, ett spår av kladdigt skum som ofta leder från de lokala flygflottiljerna till dricksvattnet. PFAS har under många år använts i brandsläckande skum vid olika övningar. F16 i Uppsala, F17 i Kallinge, F18 i Tullinge. Tre orter som fått dricksvattnet förstört för generationer framöver. PFAS är nämligen en synnerligen otrevlig grupp av extremt persistenta kemikalier. Jag har kemist-kollegor som diskuterar om man ska säga att det ”aldrig bryts ner” eller bara att ”vi inte har lyckats fastställa hur långsamt det bryts ner”.

Försvarsmakten verkar dock ducka in i det längsta bakom olika utredningar. Här är några exempel när Folke Borgh, chef på Försvarets miljöprövningsenhet, kommenterar frågan.

När de höga halterna först uppmättes i Uppsala får han frågan om miljögifterna i Uppsalas vatten kan komma från F16 (Uppsalatidningen, oktober 2013).

– Det inte finns något som entydigt pekar på detta, säger Folke Borgh.

Ett halvår senare i Kallinge tillämpas samma strategi i en intervju med SVT (SVT 18 mars 2014).

Så vilket ansvar tycker du att försvaret har för det som har hänt?

– Det visar sig efter våra utredningar.

Men i dagsläget tar ni inte på er något ansvar för det som hänt?

– Inte förrän vi har konstaterat något rimligt samband mellan vår verksamhet och den här påverkan.

Men kommunerna i Uppsala och Ronneby anser ju att det är försvarets fel.

– Det tycker jag att de är för snabba att dra den slutsatsen.

Nu är Försvarets egen rapport från F16 klar. Resultatet sägs visa att Försvaret inte kan ha orsakat problemen i Uppsala. Men ett antal f.d. värnpliktiga anser att man underskattat användningen grovt. I stället för de 4,8 kilo PFAS per år som rapporten visar kan det handla om 600-700 kilo per år. (UNT 28 augusti 2015)

Varifrån har era [Försvarets] uppgifter kommit ifrån?

– Ja säg det, nånstans har vi fått dem. Det har jag inte klart för mig så här pang-tjohej, säger samme Folke Borgh till Uppsala Nya Tidning.

Är det bara jag som får känslan av att självrannsakan inte är honörsordet inom Försvarsmakten?